Sponzori

Hlavným sponzorom Mestského športového klubu je:

MESTO Rimavská Sobota. www.rimavskasobota.sk

Pokiaľ klub chce získať ďalších sponzorov bude potrebné hodnoverne preukázať nakladanie s financiami. Pre súčasných sponzorov klub  ako protihodnotu môže robiť dobrú reklamu aj cez oficiálnu stránku MŠK.

Mestský športový klub Rimavská Sobota 2019 · Copyright © Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o.