Etický kódex rodičov a hráčov.

Kódex rodiča

– Chodiť so synom na tréning, zápasy a turnaje pravidelne a včas

– Platiť mesačné príspevky pravidelne a včas

– Rešpektovať vedenie a riadenie klubu, trénera a nezasahovať do ich kompetencií

– Nevstupovať na športovú plochu ani počas tréningov ani zápasov, rodič sa má zdržiavať v hľadisku pre divákov,  neriadi hru  mužstva ani svojho syna a správa sa vždy slušne.

– Povzbudzovať korektne a športovo, rešpektovať aktuálne schopnosti svojho dieťaťa, dopriať mu radosť z hry

– Akceptovať skutočnosť, že chyby sú súčasťou hry, učenia sa a zdokonaľovania sa. Tlak a kritika pôsobí na malého jednotlivca negatívne, pochvala ho posúva vpred

– Vyznávať  myšlienku a princíp fair-play, učiť deti vedieť aj prehrávať, nie iba vyhrávať za každú cenu

– Ak rodič má nejaké poznámky prípadne výhrady. môže navštíviť zodpovedného trénera mimo času športovej prípravy, prípadne manažéra mládeže alebo športového riaditeľa klubu.

Kódex hráča

– Buď hrdý na to, že si členom Mestského športového klubu Rimavská Sobota

– Rešpektuj pokyny vedenia klubu, maj profesionálny prístup k plneniu svojich povinností

– Buď disciplinovaný a zodpovedný

– Maj dobrý vzťah a úctu k spoluhráčom,  súperom,  divákom a  rozhodcom

– Rešpektuj pokyny trénera, trénuj a hraj vždy naplno, dbaj na pridelený športový výstroj.

– Rešpektuj pravidlá hry, koncom zápasu podaj vždy ruku súperovi

– Hraj vždy fair play.

Mestský športový klub Rimavská Sobota 2019 · Copyright © Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o.